Warto wiedzieć


 

                              POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  ZGONU

 

                                                     ZGON  W  DOMU 

 

 

*  Wzywamy pogotowie lub lekarza rodzinnego (jeżeli jest to możliwe) po godz 18-tej musimy dzwonić na numery telefonów Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej tj Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im Sz.Starkiewicza przy ul.Szpitalnej 13 (tel.32 764 24 82, 32 621 20 75),dotyczy m. Dąbrowy Górniczej.

*  Lekarz  z  pogotowia   wystawia kartę  informacyjną  o  zgonie ( jeżeli będzie to lekarz        rodzinny  lub lekarz z Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej wystawia  kartę statystyczną  zgonu w dwóch egzemplarzach ,pierwszy do zarejestrowania zgonu w USC,drugi do  zarządcy cmentarza jest on nie wypełniony,wypełnia go USC i oddaje osobie rejestrującej  zgon ).

*  Jeżeli  mamy kartę  informacyjną  z  pogotowia to udajemy  sie do lekarza  rodzinnego po       kartę statystyczną  zgonu.

*  Z kartą statystyczną  zgonu  udajemy  się  Urzędu Stanu Cywilnego (zawsze w  tej    miejscowości co  nastąpił zgon) po akt zgonu  zabierając  ze  sobą  dowód osobisty   osoby zmarłej i swój.Dostajemy jeden akt zgonu bezpłatnie, jeżeli Państwu będzie potrzebny  więcej niż jeden każdy następny jest płatny w kwocie 22,00 zł (opłata urzędowa  płatna w kasie Urzędu Miejskiego)

 

                                                     ZGON  W  SZPITALU

 

*  Kartę  zgonu  wystawia  lekarz  prowadzący ( musimy mieć dowód osobisty osoby zmarłej  i  swój )

 

                         ZGON W HOSPICJUM / DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

*  Kartę  zgonu  wystawia  lekarz  prowadzący (musimy mieć dowód osobisty osoby  zmarłej  i  swój )

 

                                ZGON  NAGŁY (  WYPADEK / ZABÓJSTWO )

 

*  Jeżeli na miejscu  zdażenia  jest  policja/prokurator  to udajemy  sie  do  prokuratury po  zezwolenie na pochowanie i odebranie  osoby zmarłej ( w takich  sytuacjach  może  być przeprowadzana  sekcja  zwłok lub odstąpienie od sekcji),jeżeli jest zażądzona sekcja zwłok to  kartę  zgonu wydaje  zakład medycyny sądowej w którym była  dokonana,jezeli jest odstąpienie to z zezwoleniem z prokuratury  udajemy się  do  lekarza  rodzinnego  po  kartę  zgonu).

W przypadku podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci prokurator zleca wykonanie sekcji zwłok.

Od chwili zabranie zwłok przez  zakład pogrzebowy do dnia, w  którym wykonana będzie sekcja, zwłoki pozostają do dyspozycji prokuratora. Wszystkie koszty związane z przewozem zwłok pokrywa PROKURATURA bądź STAROSTWO POWIATOWE.

Koszty związane z przechowaniem zwłok w chłodni do dnia odebrania karty statystycznej zgonu pokrywa PROKURATURA.

Osoba otrzymująca zezwolenie na pochowanie zwłok sama dokonuje wyboru ZAKŁADU POGRZEBOWEGO, który odbierze zwłoki po sekcji z prosektorium i będzie organizował pogrzeb.Może to być inny zakład pogrzebowy niż ten, który wykonuje usługi na zlecenie PROKURATURY lub STAROSTWA.

PROKURATURA nie pokrywa kosztu ubrania,kosmetyki i innych spraw związanych z pochówkiem osoby zmarłej.

 

SZANOWNI   PAŃSTWO   PRAGNIEMY  PAŃSTWA  POINFORMOWAĆ  ŻE  ZAWSZE  TO  NAJBLIŻSZA  RODZINA  DECYDUJE  O WYBORZE  FIRMY  POGRZEBOWEJ.